Màn Cửa Hưng Thịnh | Màn Sáo Cuộn

Màn Cửa Hưng Thịnh | Màn Sáo Cuộn

Màn Cửa Hưng Thịnh | Màn Sáo Cuộn

Màn Cửa Hưng Thịnh | Màn Sáo Cuộn

Màn Cửa Hưng Thịnh | Màn Sáo Cuộn
Màn Cửa Hưng Thịnh | Màn Sáo Cuộn
Màn Sáo Cuộn

Màn Sáo Cuốn được cấu tạo gồm hai bộ phận chính là thanh cuộn màn và vải màn . Màn sáo cuốn được cấu tạo và hoạt động gần giống như cửa cuốn , có thể cuộn lên hoặc cuộn xuống để có thể điều chỉnh ánh sáng dễ dàng .

Màn cửa:

Màn Sáo Cuộn

Tư vấn:

0938 54 51 51